Hierdie blad bevat video uitknipsels van tonele kort na die ontploffing van die bom in Krugersdorp op 17 Maart 1988.

Foto's 16 - 20

Besoeke sedert 13 Augustus 2009